รับเกียรติบัตรครูดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" ครั้งที่ 2 

ประเภท Unplugged Coding ระดับมัธยมศึกษา

ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

รับโล่ห์รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) OBEC Content Center ประเภทครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
ระดับเครือข่าวไตรภาคี

วันที่ 24 ส.ค. 2566 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ระดับเครือข่าวไตรภาคี กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดประดุู่หอม ผลการแข่งขัน


นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

วันที่ 15 ส.ค. 2566 นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) OBEC Content Center ประเภทครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1